دانلود تحقیق حسابداری تطبیقی

دانلود تحقیق حسابداری تطبیقی

دانلود تحقیق حسابداری تطبیقی

تعداد صفحات : 24 صفحه

فرمت  ورد و قابل ویرایش


عنوان پروژه :
حسابداری تطبیقی

فهرست مطالب
1- تعریف حسابداری تطبیقی:
2- عوامل ایجاد کننده تفاوت ها در حسابداری تطبیقی:
3- موضوعات و مسائل اصلی در حسابداری بین الملل:
4- دلیل اهمیت هماهنگ سازی استاندارد های بین المللی:
5- مزایای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در سطح جهان و انتقاد های وارده بر آن:
6- انتقاد های مطرح شده:
7- تفاوت های دو مدل حسابداری انگلیسی – آمریکایی با مدل اروپایی وگروههای زیرمجموعه هر یک از این مدل ها:
8- نوع بازارهای مالی:که خود شامل :
9- حسابداری بخش خصوصی:
10- حسابداری در بخش عمومی:
11- تسعیر ارز:
12- استاندارد حسابداری شماره 16 – تسعیر ارز
13- تسعیر اقلام ارزی در تاریخ ترازنامه :
14- طبقه بندی عملیات خارجی :
15- عملیات خارجی لاینفک از عملیات واحد تجاری گزارشگر:
16- واحدهای مستقل خارجی:
17- یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری در سطح بین الملل:
18- محدودیت های یکنواختی:
19- مبحث یکنواختی استانداردها ی حسابداری به فعالیت های :
20- کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری:
21- فدراسیون بین المللی حسابداری:
22- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی:
23- قضاوت های گوناگون در حسابداری بین المللی:
24- مبانی نظری حسابداری:
25- نقش بورس اوراق بهادار امریکادر فرایند هماهنگ سازی استاندارد های بین المللی حسابداری:
26- اقدامات انجام گرفته توسط بورس اوراق بهادار امریکا در حرکت واحد های تجاری بسوی استاندارد های بین المللی حسابداری:
27- وضعیت پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری در کشور های مختلف:
28- رویدادهای دیگر کشور ها وسیر تکامل این رویدادها:
29- بررسی موردی سوابق حسابداری در کشورهای مهم وتوسعه یافته
30- هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری:
31- مقایسه استانداردها ی حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی
32- مطلب آخر:


1- تعریف حسابداری تطبیقی:
در مورد حسابداری تطبیقی تعاریف متعددی وجود دارد. ویریچ و همکاران شرحی روشن و مفید درباره ی این تعریف ها ارائه کرده اند و در این میان،بر 3 مفهوم اشاره دارند:
1)حسابداری برای واحدهای فرعی شرکتها
2)حسابداری بین المللی تطبیقی
3)حسابداری جهانی
که حسابداری جهانی بیشترین فضا را به خود تخصیص می دهد و هدف حسابداری جهانی این است که مجموعه ای کامل از اصول حسابداری بین المللی، استاندارد شد.
در ادبیات حسابداری در این مورد که عبارت " حسابداری بین المللی" به اصول حسابداری تطبیقی اطلاق می شود یک توافق نظر کلی وجود دارد.
سیستم حسابداری بین المللی عبارت خواهد بود:از مجموعه ای از همه ی اصول، روش ها و استانداردهای همه ی کشورها.
مفهوم حسابداری واحدهای فرعی شرکتها در خارج، از نظر گسترده ،
دسته:

دانلود تحقیق حسابداری تطبیقی

خرید آنلاین