پاورپوینت آماده: خود شکوفایی و تجربه های اوج و دیدگاه روانشناسان مختلف در خصوص خودشکوفایی

پاورپوینت آماده: خود شکوفایی و تجربه های اوج و دیدگاه روانشناسان مختلف در خصوص خودشکوفایی

پاورپوینت آماده:  خود شکوفایی و تجربه های اوج و دیدگاه روانشناسان مختلف در خصوص خودشکوفایی

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 33 اسلاید

خود شکوفایی و تجربه های اوج و دیدگاه روانشناسان مختلف در خصوص خودشکوفایی
مقدمه خودشکوفایی (Self – actualization) یکی از سازه‌های نظری ‌اصلی در روانشناسی انسانگرا است. در روانشناسی انسانگرا ما با بیان و روشی متفاوت مواجه می‌شویم. از جنبه‌های مثبت انسان بحث می‌شود و روش علمی به معنای خاص آن، مانعی برای مطالعه کل جنبه‌های انسان تلقی می‌شود. سازه خودشکوفایی بعد از ۵۰ سال از فرمول بندی اولیه آن توسط راجرز ۱۹۵۱ و مازلو ۱۹۵۴، هنوز هم به‌عنوان سازه‌ای تاثیرگذار، دارای کاربردهای مهم برای روانشناسی و دارای ارزش اکتشافی (heuristic value) قلمداد می‌شود. دیدگاه‌های روانشناسان مختلف درباره‌ی مفهوم خودشکوفایی اصطلاحا خودشکوفایی برای اولین بار توسط“ کورت گولد اشتاین“ بکار رفت. خودشکوفایی از نظر گولد اشتاین در واقع همان انگیزه تشخیص استعدادها درفرد است.به نظر او این انگیزه‌ی اصلی و در حقیقت تنها انگیزه واقعی فرد است و سایر انگیزه‌ها صرفا تجلی آن به حساب می‌آید. یونگ " فردیت یافتن را مترادف با تحقق خود می‌دانست. یعنی یکپارچگی عناصر ناهمگون شخصیت و مبدل شدن آن به الگویی هماهنگ و منحصربه فرد
به طور خلاصه خصوصیاتی که یونگ برای فردیت یافتگان بر شمرده است از این قرار است:
فردیت یافتگان در سنین میانسالی هستند، چون بحران‌هایی شدید را که اصل دگرگونی شخصیت در این زمان است پشت سر گذاشته‌اند.اینان به مراحل عالی خودشناسی رسیده‌اند. فردیت یافتگان خود را می‌پذیرند با همه ضعف‌ها و کاستی‌ها. سومین ویژگی‌ آنان‌ یکپارچگی در شخصیت است.
چهارم، پذیرش طبیعت انسان است، به همین دلیل با انسان‌های دیگر همدلی بیشتری دارند. منظور از طبیعت انسان یعنی هر آنچه حقیقت انسان بودن است. طبیعت انسان دارای یک سری ضعف‌ها و قوت‌ها است. او دارای نیروهای تعقل، عواطف و هیجان خاص خود می‌باشد و نیز طبیعت انسان دارای نیروهای خطری خاصی است که از آن به عنوان غریزه یاد می‌شود. پنجم اینکه، از ناشناخته‌ها نمی‌هراسند. این ناشناخته‌ها عوامل نامعقول، آنچه با عقل و منطق نمی‌خواند و پدیده‌های ما بعد الطبیعی را نیز در برمی‌گیرد. فیلسوفان اگزیستانسیالیست نیز تعابیر خاصی نسبت به خود شکوفایی دارند. رولومی" در کتاب کشف هستی می‌گوید، مفهوم اراده‌ی معطوف به قدرت (will To Power) ،که نیچه به کار برده است، همان خود شکوفایی است. مفهوم اراده معطوف به قدرت عبارت است از تحقق خود به کاملترین شکل آن. نیچه می‌گوید:تنها فرمانی که هر کس باید بی‌چون و چرا به آن گردن نهد، فرمانی است که استعدادهای او از درون صادر می‌کنند و قطع نظر از اینکه هر کسی مستعد این باشد که چه بشود، همان قریحه وی باید جهت و همه تلاش‌ها و به بیان صریحتر اراده او را معین کند. مازلو معتقد بود که روانشناسی به طور کلی بر جنبه‌ی منفی، بیمارگونه و حیوانی انسان‌ها متمرکز است و امیدوار بود که روانشناسی انسانگرا به جنبه‌های مثبت آدمی توجه کند و بدین ترتیب دانشی فراهم شود که تا بتوان به کمک آن نظریه جامع انگیزش انسان را تدوین کرد، نظریه‌ای که هم جنبه‌های مثبت و هم جنبه‌های منفی انسان را در بر می‌گیرد
وی سپس به ابداع هرمی برای نشان دادن سلسله مراتب نیازهای انسان بر حسب شدتشان کرد که عبارت‌اند از:
ارضای نیازهای بال
دسته:

پاورپوینت آماده: خود شکوفایی و تجربه های اوج و دیدگاه روانشناسان مختلف در خصوص خودشکوفایی

خرید آنلاین